Máte komín pripravený na zimu?

kontrola, čistenie, meranie ťahu komínov

Pre okresy Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Poprad a okolie

Kominárske remeslo

Kominár je odpradávna považovaný za symbol šťastia. Nie je sa čomu diviť. Tak ako je oheň skvelý pomocník, môže napáchať aj veľa škôd. Kominár sa kontrolou a čistením komínových telies stará o to, aby sa z dobrého sluhu nestal zlý pán.

Na Slovensku máme okolo osemstotisíc domácnosti, ktoré majú aspoň jeden komín. Každý komín je potrebné minimálne raz do roka skontrolovať a podľa potreby vyčistiť. Podľa typu spotrebičov pripojených ku komínu je potrebné kontrolovať a čistiť aj tri-krát do roka. Hlavným dôvodom je prevencia pred požiarmi a predchádzanie nešťastí.

Len v roku 2015 vzniklo na Slovensku 698 požiarov v dôsledku nevyhovujúceho stavu komínového telesa. Riziko vzniku požiaru stúpa už pri troj až štvor milimetrovom nánose sadzí vo vnútornej strane komína. V roku 2015 len vyhorenie sadzí spôsobilo 457 požiarov.

Kontrolou a vyčistením komínového telesa odborníkom kominárom získate „Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu“, ktoré je potrebné ako doklad pre poisťovňu a pri poistných udalostiach.

 

Kominár - Kominarstvo Ohradka - patrón sv Florián

sv. Florián

 

Svätý Florián  je od nepamäti patrónom všetkých hasičov. Okrem toho však chráni aj kominárov, murárov, hutníkov, hrnčiarov a staviteľov mostov. Vo všeobecnosti sa považuje ochrancu pred ohňom, vodou a vojnou. 

 

Služby

Služby:

Firmám, organizáciám, prevádzkam ako aj fyzickým osobám ponúkame naše služby:

– kontrola a čistenie komínov s odsávaním sadzí „BEZ NEPORIADKU“
– čistenie kachieľ, krbov, šporákov, drevospaľujúcich kotlov
– kontrola stavu komína inšpekčnou kamerou (praskliny, poškodenie, …)
– kontrola a meranie ťahu komína
– odborné napojenie nového spotrebiča do komína, potrebné pre platnosť záruky
– stavba, servis, revízie komínov

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu je potrebné predovšetkým pre potreby poisťovní.

Kominárske služby poskytujeme v okresoch Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Poprad a v okolí.

Kontrolu revíziu či čistenie komínu si môžete objednať na telefónnom čísle 0948 911 330

Prístroje, ktoré používame:

Sluzby - Wohler sonda - Kominarstvo Ohradka

 

 

VIS 400 – videoinspekčný systém

Modulárny inšpekčný systém Wöhler VIS 400 s možnosťou ukladania inšpekcie vo forme krátkeho videa. V prípade ak je objavené poškodené miesto, je možné pridať krátky hovorený komentár, prípadne je tiež možné zaobstarať okamžite aj fotku jednoduchým stlačením tlačidla.

Prevencia

Prevencia Kominarstvo Ohradka

Prevencia: Ako často treba komín čistiť?

Každý  komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave. Pravidelne musí byť zabezpečená jeho dôkladná kontrola a čistenie.

Počas prevádzky sa komíny musia čistiť:

– ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
– štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
– šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
– dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

– ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
– dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
– šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

 

– Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

– Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

– Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

– Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

– Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.

 

 

Kontakt

Kontakt:

Pavel Ohrádka
Ohrádka IRS s. r. o.

Petrovice 224
013 53 Petrovice pri Bytči

Nová Lesná 530
059 86 Nová Lesná

 

e-mail: info(zavináč)ohradkairs.sk
tel: +421 948 911 330

kontakt - Kominarstvo Ohradka

Súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov
Pravidlá ochrany osobných údajov